Magyar | English

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Fajta története
Törzskancák
Törzsmének
Sportlovak
Szekciók
Ménesgazdaság
Lipicai
Gidrán
A FAJTA KIALAKULÁSA

Lime-  jelentése hársfa, szlovénül lipa, lipovec vagy lipizza (ejtsd lipica).  A hársfát a szlávok az élet fájának tartják. Európában a legelterjedtebb fajtája a gyönyörű, dús lombkoronájú ezüst hárs (Tilia argentea), mely akár 1200 éves életkort és több méter törzsszélességet is elérheti. A hársfát már a pogány legendákban is bálványként imádták. Lombkoronája alatt a szlovének  vallásos szertartásokra gyűltek össze, ahol táncoltak és történeteket meséltek.

A falu közepén álló fát a település magjának tartották.  Egy a XV. század második feléből származó dokumentum bizonyítja, hogy egy Lokev közelében található kis falu előtt egy borászat állt, mellette egy kis hársfával (ún. lipica-val). Ezen a helyen gyűltek össze a falubeliek egy pohárka borra. A helybeliek szerint erről a fáról nevezték el a kis falut és az ott tenyésztett lovak is ezt a nevet hordozzák.

1580 májusában döntés született, hogy az akkor, a Habsburg birodalom részét képező Opcinai-fennsíkon, Lipicán (akkor Lipizza) udvari ménes állítassék fel. A ménes alapítása I. Ferdinánd osztrák császár fia II. Károly főherceg nevéhez kötődik.
Az akkor megfogalmazott cél a következőképpen szólt:
"... itt a legjobb lovakat tenyésszék, melyek a császári udvar száméra lesznek elővezetve. Ezek a legkiválóbb és  legtűrőképesebb lovak legyenek. Kemény és köves talajon járjanak, ott, ahol kevés fű nő."
A kietlen Karszt-hegység tehát a fajta bölcsője, ahol már a rómaiak is tartottak neveltek lovakat. Ezek kései leszármazottait a helyiek, mint "karsztlovat" ismerték, melyek szintén szerepet kaptak a lipicai kitenyésztésében.
A döntő vérhányadot azonban a fajta kialakításánál az akkor rendkívül divatos spanyol ló adta.
Folyamatosan érkeztek Andalúziából szigorú válogatáson átesett kancák és mének.
Ebben az időben a Habsburg ház uralta a spanyol trónt is, így tehát nem okozhatott gondot, hogy kitűnő egyedek kerüljenek egy új fajta megalapozására Lipicára.
A rendkívül gyér vegetációjú karszt vidéken a lovak takarmányozását a Magyarországról szállított kitűnő minőségű tápanyagban gazdag szénával és zabbal oldották meg.
A Barokk stílus által ihletett I.Leopold (1658-1705) és  I. József (1707-1711), uralkodása alatt Lipica a Habsburg monarchia központi ménesévé fejlődött.  Az 1572-ben alapított Spanyol Lovasiskolát IV. Károly 1735-ben új helyre, Bécs talán ma is legszebb barokk épületébe a Hofburgba költöztette.
A lovasiskola lóanyagát Lipica biztosította. Csak a legkiválóbb méneket vitték vissza Lipicára, hogy a következő generációk apaállataivá legyenek.
A Spanyolországi lótenyésztés hanyatlása után, felső Olaszországi Polesinából és más korabeli kiemelkedő ménesekből, Nápolyból, Dániából, Németországból, valamint a Kladruby királyi ménes tenyészetéből vittek lovakat Lipicára. A 18. század második felére visszatekintve, a hat klasszikus lipicai vérvonalból ötöt találunk meg, melyek a mai napig is fennállnak: Pluto, Conversano, Neapolitano, Maestoso, Favory.
Ezeknek a vérvonalaknak az alapító ménjei a következők voltak:
Eredeti Dán mén Pluto, szürke, 1765-ben született a Frederiksburg Királyi ménesében.
Nápolyi tenyészmének: Conversano Senior, fekete, 1767-ben született, és a Neapolitano Senior, pej, 1770-ben született.
Kladruby mének: Maestoso Senior, szürke 1773-ban született és Favory Senior, szürke, 1779-ben született.
Az arábiai vérvonal Siglavy (eredete a 19. századra vezethető vissza) melynek az alapítója Siglavy Senior, szürke, 1810-ben született.
A fajta további két magyar vonatkozású vérvonala: Incitato, 1810-ben született gróf Bethlen Pál boncidai ménesében, eredeti spanyol kanca és mén után. A Tulipan törzs kialakulása (1800-as évek végén) Jankovich-ok nevéhez kötődik. Az általuk vásárolt eredeti spanyol és lipicai kancákra egy Tulipan nevű Favory törzsbéli mént használtak, melynek leszármazottai adták a későbbi Tulipan törzset.
A klasszikusabb kancacsaládokról szóló adatok is ebből az időszakból származnak:
Karszt kancák: Sardinia (az e családból származó kancákat Betalkának hívják), Spadiglia (Monteaura Lipicán), Argentina (Slava Lipicán).
Kladruby kancák: Afrika, Almerina (Slavina, Samira Lipicán), Presciana/Bradamante (Bonadea Lipicán), Englanderia (Allegra Lipicán), Europa (Trompeta Lipicán), Capriola (Lipicán nincs képviselve), Rava (Lipicán nincs képviselve).
Kopcani kanca: Stornella/Fistula (Steaka Lipicán), Ivanka/Famosa (Famosa  Lipicán).
Dán kancák: Deflorata (Capriola, Canissa Lipicán)
Arab kancák: Gidrana (Gaeta, Gaetana Lipicán), Djebrin arab félvér kanca (Dubovina Lipicán), Mercurio arab félvér kanca (Gratiosa Lipicán), Theodorosta arab félvér kanca (Wera Lipicán).
A Napóleoni háborúk nehéz időszakot jelentettek a Lipica ménesnek. A háborútól kezdetétől, a lipicai ménes háromszor menekült a Karsztról, leggyakrabban Magyarországra. A harmadik menekülés után,  hat év telt el a hazatérésükig. Ezt követően Napóleon a Lipicai ménest Marshal Marmontnak adta, aki viszont bérbe adta lelkiismeretlen tenyésztőknek.
Vérfrissítés céljából arab lovakat kezdtek alkalmazni a lipicai tenyésztésben. Számos arab mén adott pompás utódot a ménesnek, erre az időre tehető a Siglavy törzs és az arab kancacsaládok kialakulása.
A 19. században, a lipicai lovak az egész birodalomban elterjedtek, nem csak Radautz, Mezőhegyes és Piber  katonai méneseiben, hanem számtalan kisebb tenyészet alakult ki a Dunavidék gazdái között.

1915-ben, kevéssel a I. világháború kitörését követően a lipicai ménest a Bécs közelében fekvő Laxenburgba evakuálták, illetve a csikókat Kladrubyba vitték. A háború után a Karszt hegységet és Lipicát Olaszországhoz csatolták. A Csehszlovák Köztársaság elkobozta az összes Kaldruby-ban tartott lipicai lovat és 1921-ben áthelyezte őket az új Topolcanky ménesbe, a mai Szlovákiába. Az olasz állam mind a 179 Laxenburgban tartott lovat követelte. Hosszas egyeztetés után, a tenyészetet kétfelé osztották. Olaszország 107 lovat kapott, melyeket 1919-ben július 16-án  visszaküldtek Lipicára.  November 5-én az osztrákok a fennmaradó 97 lipicai tenyészetből származó lovat Piberbe, Ausztriába szállították. Attól kezdve, a bécsi lovasiskolában a lipicai méneket a piberi ménes biztosította. A birodalmi Lipicai Királyi Ménes megszűnt.
A lipicai tenyészet az olasz hadügyminisztérium kezelésébe került. Egy nappal Olaszország 1943 szeptember 8-i fegyverletétele után, a lipicai ménes német kézre jutott.  Az év október 16-án mind a 179 lovat Hostauba evakuálták. A német fennhatóság alá került területeken levő ménesekből Jugoszláv ménes Stancici és Krusedoli telephelyéről, Demir Kapija (Macedonia) királyi tenyészetéből, az Ausztriai Piberből, a Magyar Bábolnából és a Szlovák Tapolciankybóla lovakat megtartották Hostounba szállították majd a háború végén a németek evakuálták a lipicai lovakat Houstonból Schwarzenbergbe. Ezeknek a lovaknak egy részét átvitték Mansbachba, a megmaradó részt Riedbe Ausztriába. Az amerikai hadsereg továbbadta a lipicai tenyészetet, archívumával együtt Olaszországnak, míg a másik rész az osztrákokhoz került, akik újraélesztették a piberi ménest.{mosimage}1947-ben a Karszt hegység nagyobbik részét s vele Lipicát,  Jugoszláviához csatolták. Végül 1947-decemberében, a lovak egy része visszatért Lipicára. 1947 végén a Lipicának 23 fedezőménje volt, melyekkel a lipicai tenyésztés ismét megkezdődhetett.

1948-ban és 1949-ben számos, a régi Demir Kapija és Vukovar tenyészetekből származó lipicai ló került vissza Lipicára. 1952-ben Lipica ismét vett 11 lovat Kutjevoból, míg később a tenyészet, vérfrissítés céljából számos lovat vett a többi Jugoszláv köztársaságtól – Dakovo, Karadjordjevo, Vucijakból- valamint az  ausztriai Piberből és az olasz Fara Sabinaból.  1980-ra a csődörök és kancák összes klasszikus vérvonala ismét képviselve volt a Lipicai ménesben.  1991-ben Szlovénia függetlenséget szerzett.  Napjainkban,  Szlovéniában a lipicai tenyészetet a Nemzeti Lipicai Ménes (Kobilarna Lipica) tartja fenn.

 

 
Eladó lovak

http://www.menesgazdasag.hu/hu/elado-lovak/elado-lovak-lipicai

Aktualitások