XX. Lóárverés - 2019 - Beszámoló

2019. október 12-13.

Megrendezésre került a JUBILEUMI-XX. Szilvásváradi Lóárverés, a Szilvásváradi Lipicai Lovas- és Rendezvényközpont, Fedeles lovardájában, a szépség, az elegancia, a kecsesség és az energia jegyében.

„Valami él a lipicai lovak testében.
Egyfajta előkelőség és nemesség,
Valamilyen büntudatos kellemesség és ..."
MÁRAI Sándor

XX. JUBILEUMI Lóárverés - 2019XX. JUBILEUMI Lóárverés - 2019

Gróf Széchenyi István a lovaságazat sikerének kulcsát - többek között - a piaci keresletben és kínálatban, a lóvásárok rendezésében látta. A legnagyobb magyar útmutatásának szellemében az idei árverésen 20 szilvásváradi tenyésztésű és 6 a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesület magántenyésztőitől érkezett lovat vezettek fel. A hiteles származás, a szervezeti szilárdágra utaló küllem, az ősök teljesítménye, a genetikai háttér alapján tettek ajánlatot. Szépség, elegancia, kecsesség, energia jellemezte a felkínált két védett, történelmi lipicai populációt.

A lóárverést élénk figyelem kísérte. Az érdekődők között ott volt BÁRDOS György és JUHÁSZ László világbajnok.

A Ménesgazdaságtól 6 lipicai ló kelt el (3 a Neapolitano, 2 a Conversano, 1 a Siglavy Capriola törzsből).
Átlagár: 702 ezer forint. Legmagasabb ár: 1,5 millió forint (Siglavy Capriola XVI-20)
Két ló Dániába, egy Belgiumba került.

A kezdet

Az árverés az egyik legrégebbi, Krisztus előtt 5OO-ig visszavezethető piaci forma, olyan eladási eljárás, ahol az árukat - jelesen a lovat - állítják ki eladásra. A beérkezett licitek közül a legnagyobb ajánlatot tevő vásárolhatja meg a lovat, vagy a jogot. Az angol típusú árverés - mint amilyen a szilvásváradi is - a legelterjedtebb licitálási rendszer.

1998-ban DALLOS Andor igazgató kezdeményezte, hogy meg kellene kísérelni a szilvásváradi árverés szervezését. Mellette Dr. PATAKI Balázs és KOVÁCS Ádám körvonalazta a megoldás útját módját. A döntést nehezítette, hogy a kezdetek idején Magyarországon az árverésnek nem volt hagyománya. A korábbi néhány alkalommal rendezett árverések egyértelműen kudarccal zárultak. Ezzel szemben Nyugat-Európában, és különösen Angliában - az árverések és a fogadások hazájában -rendszeresek és sikeresek az árverések.

Beszédes számok

Az eddig eltelt 19 év alatt az árverésen 164 ló kelt el. A legalacsonyabb eladási ár 320.000 Ft, a legmagasabb 4.200.000 Ft volt. A legnagyobb licit 2008-ban volt. Ekkor egy fekete mén kikiáltási ára 1.000.000 Ft-ról, 940.000 Ft-ra eset vissza, majd innen elindulva három elszánt licitáló közül a nyertes 4.200.000 Ft-ért szerezte meg a tulajdonjogot.

A vásárlók közül 82 volt magyar, 82 külföldi. Legmesszebbre Chilébe vittek 3 lovat, a legtöbbet Dániába, de került Ausztriába, Németországba, Angliába, Hollandiába is lipicai. Időközben az árverés jelentős szakmai, idegenforgalmi eseménnyé fejlődött.

KOVÁCSY Béla és MONOSTORI Károly három kiadást megélt (1889, 1892) "A ló tenyésztése" című utolérhetetlen színvonalas, sokoldalú, sikeres könyvükben a „Lóeladás" különös hangulatáról, a szokásokról, fortélyokról is eredeti, kitűnő stílusán írnak.

Szemelvény-intelmeik

„Tudvalevő dolog, hogy a tenyésztő nem egyedül azért nevet csikót, hogy azt a maga czéljaira igénybe vegye, honem azért is, hogy azt, a mennyire lehet, jó pénzért eladja.
Rossz, kimustrált gebékkel vásáron szégyenkezni nem ajánlatos.
Óva intjük a tenyésztőt, hogy holmi tisztességtelen fogóshoz ne nyúljon, mert az hírnevének emelésére éppen nem alkalmos. Nem létező tulajdonságok, sőt a meglévőket se dicsérje túl; ami azonban lovábon valóban meg van, azt nem röstelje a vevő előtt szemlélhetővé tenni.
A vásáron veszélyes némely ember, ott ugyanis csak az eleven ördög nincs jelen, de ördögi jellemű ember bizony sok kerül.
Különösen óvakodni kell egynémely kupecztől, a kinek egyéb dolga sincs, minthogy kompániába állva lóárakat mindenféle módon lenyomja.
Nagy árt kérni a Ióért csak azért, hogy abból sokat engedni lehessen nem tisztességes emberhez való fogás; sokkol bizalmat gerjesztőbb eljárás az eladó részéről a Ió árát tisztességesen megszabni, s abból aztón nem engedni."

A gyakorlat vezérelt, megszívlelendő tapasztalatok sora.

"Az egykori lóeladósoknál ez a mondás járta:
"Ha jó csikót látsz vedd meg, mert a pénzt elvered, a ló megmarad."

FEHÉR Károly - PATAKI Balázs