Magyar | English

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Főoldal
Közérdekű adatok
Térség
Szálláshelyek
Eladó lovak
Árverés
Lovas szolgáltatások
Szilvásváradi Lovassport Klub Egyesület
Eseménynaptár
Galéria
Elérhetőség
Sajtó
Szekciók
Ménesgazdaság
Lipicai
Gidrán
Költségvetési alapokmány

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad   2006. év

  1. Fejezet száma, megjelölése: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium    ( 4.cím)
  2. Fejezeti kezelésű előirányzat

Az intézmény központi költségvetési szerv, amely önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Éves költségvetését a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium hagyja jóvá. Az intézmény önálló jogi személy.

a.)    Azonosító adatai

·        Törzskönyvi nyilvántartási szám: 328885

·        Szektor: 1051 ( felügyelet alá tartozó költségvetési intézmény )

·        Államháztartási azonosító: 037350

·        Megnevezése: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

·        Székhelye:      3348. Szilvásvárad, Egri út 16

·        Szakágazati besorolása: 0122’03 Juh-, kecske-, lótenyésztés

·        Alapító okirat száma, kelte: 63065/2005

    2005.december 16

b.)    Szervezeti felépítése

 

Igazgató

 

Titkárság

 

 

Belső ellenőr *

 

Jogtanácsos*

 

Gazdasági szervezet

 

 

Gazdasági vezető

 

 

Pénzügyi előadó

 

 

Anyagkönyvelő, segédüzem ny.t.

 

 

Bér-, munkaügyi előadó

 

 

Központi raktáros

 

 

Állattenyésztés

Törzskanca telep – Szilvásvárad, Ménesudvar ( Lipicai )

Kancacsikó telep- Szilvásvárad – Szána ( Lipicai )

Méncsikó telep – Csipkéskút ( Lipicai )

Méntartás – Szilvásvárad ( Lipicai )

Mesterséges Termékenyítő Állomás - Szilvásvárad

Lovasbázis – Tápiószentmárton ( Lipicai)

Gidrán törzstenyészet – Köröshegy - Marócpuszta

 

Növénytermesztés

 

Segéd-, és kisegítőüzemek

 

Idegenforgalom

Szálláshely szolgáltatás - Szilvásvárad

Szálláshely szolgáltatás - Csipkéskút

Lótörténeti kiállítás Szilvásvárad

Kocsimúzeum Szilvásvárad

Lovas szolgáltatások Szilvásvárad

* vállalkozási tevékenységben 

Szervezeti egységek megnevezése, létszáma:                     

Szervezeti felépítés Létszám fő

Igazgató

1

Titkárság

1

Gazdasági szervezet

5

Állattenyésztés

40

Mesterséges termékenyítés

1

Növénytermesztés

6

Segéd és kisegítő üzemek

5

Idegenforgalom

5

Összesen              64

  

c.)    Szervezeti kapcsolódásai

·        Hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincs

·        A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nincs

d.)    tevékenységi köre

·        szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

1993 évi CXIV törvény. Az állattenyésztésről

1995. évi XCI törvény: Az állategészségügyről

1998. évi XXVIII törvény. Az állatok védelméről és kíméletéről

61/2002( VIII.1) FVM rendelet. Egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának valamint behozatalának feltételeiről.

32/2004 (IV.19.)OGY határozat: A védett őshonos vagy veszélyeztetett genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról.

42/2001 (VI.15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól.

108/1999 (XII.28) FVM rendelet egyes munkaköri megnevezésekről

a szakfeladatrend szerinti tevékenyégi körbe tartozó feladatok megjelölése: 012018 állattenyésztés

·        szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: nincs·        felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti tevékenység:  állattenyésztés

·        belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

0111 03 Gabonafélék és egyéb máshová nem sorolt növény termelése

0141 03 Növénytermelési szolgáltatás

0142 03 Állattenyésztési szolgáltatás

0150 03 Vadgazdálkodás

0201 03 Erdőgazdálkodási termék előállítása

0202 03 Erdőgazdálkodási szolgáltatás

5523 03 Egyéb szálláshely szolgáltatás

5530 03 Étkezőhelyi vendéglátás

6023 03 Egyéb szárazföldi személyszállítás

6024 03 Közúti teherszállítás

6311 03 Rakománykezelés

7010 03 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet

7110 03 Gépkocsi kölcsönzés

7131 03 Mezőgazdasági gépkölcsönzés

7440 03 Hirdetés

7487 03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

8042 03 Máshová nem sorolt, felnőtt -  és egyéb oktatás

9234 03 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

9252 03 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

9261 03 Sportlétesítmény működtetése

9262 03 Egyéb sporttevékenység

 ·        felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs·        részvétel gazdasági társaságban: nincs

e.)    költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

·        kiadási előirányzat:                    280 000 e Ft

·        saját bevételi előirányzat:         128 900 e Ft

·        átvett pénzeszközök előirányzata: -

·        támogatási előirányzat:             151 100 e Ft

·        engedélyezett létszámkeret:    64 fő

·        január 1-jei betöltött létszám:  42 fő

  

f.)      szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre

012018 Állattenyésztés:

·        lovak átlagos állományi létszáma ( db)

·         termékenyített kancák száma: (db)

·        élve született szaporulat ( db)

·        vemhesülés (  % )

·        tenyésztésbe állított kancák ( db)

·        tenyésztésből kivont kancák ( db )

 g.)    a feladat -, teljesítmény-, kapacitás -, eredményesség -, és hatékonyságmutatók megnevezése és köre : ( 2006. január 1 – től) nincs 

h.)    tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest / a g.) / pont alapján  ( 2006.január 1 – től: nincs

   Szilvásvárad, 2006. január 02.      

                                                Dallos Andor 

                                                      igazgató

 
Adatvédelmi tájékoztató

https://drive.google.com/open?id=1jFUclSph6jaL_47YZWRDrgzUAQ4NWTyd

#mce_temp_url#

Aktualitások