Igazgatói utasítás COVID-19

Igazgatói Utasítás

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad a járványügyi készültség ideje alatt, a járványügyi védekezés érdekében alkalmazandó munkabiztonsági szabályairól és a szolgáltatási rendjéről és a szolgáltatások igénybevételének szabályairól. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51.§ (4) bekezdésében valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2.§ (2) bekezdésben foglal felhatalmazás alapján az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (a továbbiakban: Ménesgazdaság) a járványügyi készültség ideje alatt, a járványügyi védekezés érdekében alkalmazandó munkabiztonsági szabályait és a Ménesgazdaság szolgáltatási rendjét és a szolgáltatások igénybevételének szabályait az alábbiak szerint határozom meg:

I. Általános rendelkezések

 • Az intézkedés személyei hatálya kiterjed a Ménesgazdaság valamennyi szervezeti egységére, teljes személyi állományára (a továbbiakban munkavállaló), a Ménesgazdaság szolgáltatásait igénybe vevő személyekre, a Ménesgazdaság épületébe bármilyen céllal belépő és ott tartózkodó személyekre (a továbbiakban látogató).
 • Az intézkedés területi hatálya kiterjed a Ménesgazdaság valamennyi zárt légterű helyiségére.
 • A szabályozás célja: munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51.§ (4) bekezdése szerint a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. Jelen járványügyi készültségi helyzetben nem tekinthető munkaképes állapotnak az előírt védőeszközök mellőzése, és viselése a munkavállaló hatókörében tartózkodók védelme érdekében is indokolt. Ezért a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54.§ (2) bekezdése alapján elvégzett belső kockázatértékelés eredményeképpen a Ménesgazdaság valamennyi munkavállalója és látogatója tekintetében a zárt térben maszkviselési kötelezettséget és fertőtlenítési szabályokat határozok meg.
 • Maszkviselés: A maszk előtt feltétele előtt és levétele után a maszk viselője mossa meg a kezeit szappannal és meleg vízzel vagy fertőtlenítse kezeit alkoholos kézfertőtlenítővel. Az egyszer használatos maszkokat nem szabad újra használni, azokat zárható szemetesládába kell kidobni a levételt követően. A szövetmaszkot naponta ki kell mosni és kivasalni az új használat előtt.
 • Kézmosás, kézfertőtlenítés: Naponta többször lehetőleg óránként a dolgozónak kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell kezüket. A nem személyes használatban álló más által is használt tárgyakat a használat után azonnal fertőtleníteni kell. A fertőtlenítéshez a hivatal minden bejáratánál és minden közös használatú terében valamint zár helyiségiben fertőtlenítő folyadékot kell elhelyezni.
 • Távolság tartás: mindenki köteles a másik személytől legalább 1,5-es távolságot tartani. Lift nem használható más személyekkel együtt. Kézfogás és más személyes érintkezés nem megengedett.
 • Betegség gyanúja: A Ménesgazdaság tekintettel arra, hogy hogy nem egészségügyi/ oktatási intézmény betegszűrést nem végez a Ménesgazdaság épületébe lévő személy önmaga köteles betegsége esetén a Ménesgazdaság épületétől távol maradni. Amennyiben bármilyen tünetet - akut légzőszervi tünetek (köhögés és/vagy légszomj), láz (min. 38°C), esetleg ezeken kívül gyomorbántalmak, fáradékonyság – észlelnek magukon, családtagjaikon, vagy kollégáikon, kérjük, haladéktalanul értesítsék telefonon a háziorvost, bármely tünet észlelése esetén haladéktalanul hagyják el a Ménesgazdaság épületét.
 • A Ménesgazdaság épületébe nem léphet be, aki magán a Covid-19 fertőzésnek kritériumait tapasztalta, vagy Covid-19 fertőzést állapítottak meg nála vagy szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel. Az ezen esetek kritériumait a Nemzeti Népegészségügyi Központ alábbi oldalán érhetik el:
  Eljárásrend a 2020. Évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban - 2020.09.21.
 • A Ménesgazdaság munkavállalóinak munkavégzése:
  • A Ménesgazdaság munkavállalója a zárt légtérben való tartózkodás során – amennyiben az ugyanazon légtérben tartozó másik személytől a 1, 5 –es távolság nem tartható – köteles szájat, orrot eltakaró maszkot viselni.
  • A Ménesgazdaság állandó munkavégzésre kijelölt helyiségeiben – tekintve, hogy azok a munkavédelmi és építésügyi előírásoknak megfelelően legalább 6m2 –es munkaterület biztosítanak valamennyi ott állandóan munkavégzés céljából tartózkodó személy részére – állandó jelleggel dolgozók részére a maszk viselése nem kötelező. Amennyiben az ezen a helyiségben az állandóan ott dolgozó személyeken kívül ideiglenesen más személy is tartózkodik, úgy a maszk viselése minden a helyiségben tartózkodó számára kötelező.
  • A tárgyalásokon, értekezleteken - helyiség mértétől függelemül – maszkot kell viselni.
  • Minden olyan dolgozó részére, aki saját eszközzel nem rendelkezik a belépéskor a dolgozó kérésére a Ménesgazdaság költségén (napi egy) maszkot kell biztosítani. A maszk hordására tartósan egészségügyi okból nem képes dolgozó esetében foglalkozás egészségügyi vizsgálatot kell elvégezni, amennyiben az ezt visszaigazolja, úgy amennyiben lehetséges ideiglenesen olyan munkakörben, munkahelyen kell foglalkoztatni a dolgozót, amely során/amely helyen a maszk viselése nem szükséges. Amennyiben ilyen munkakör/munkahely nem biztosítható home office munkavégzési módot kell elrendelni, amennyiben ez sem lehetséges távolléti díj mellett dolgozót a munkavégzés alól fel kell menteni.
  • A rendelkezések betartásának ellenőrzésért a telephelyvezetők felelősek.
 • A Ménesgazdaság látogatásnak, és ügyintézésnek a szabályai
  • A Ménesgazdaság székhelyére és telephelyeire belépő látogató a zárt légtérben való tartózkodás során köteles szájat, orrot eltakaró maszkot viselni.
  • A tárgyalásokon, értekezleteken a belépő látogató köteles maszkot kell viselni.
  • Minden látogató részére, aki saját eszközzel nem rendelkezik a belépéskor a Ménesgazdaság költségén a látogató kérésére (napi egy) maszkot kell biztosítani. A maszk hordására egészségügyi okból nem képes látogató estében az ügyintézéshez az dolgozótól elkülönített (plexi fal), de a kommunikációra alkalmas külön helyiséget kell biztosítani.
  • A rendelkezések betartásának ellenőrzésért telephelyvezetői felelősek. A Ménesgazdaság dolgozói azon személyt, aki az előírásokat nem tartja be kötelesek az előírások betartására figyelmeztetni, azon személyek részére nem nyújthatnak szolgáltatás, aki a rendelkezéseket nem tartja be, az ilyen esemény haladéktalanul kötelesek jelezni az munkahelyi vezetőnek, aki köteles a rendelkezéseket be nem, tartó személyt az előírás betartására felhívni. Amennyiben a látogató, ügyfél a felhívás ellenére sem tartja be a rendelkezéseket, úgy annak a biztonsági szolgálat igénybevételével az ilyen személyt AGRÁR-BÉTA Kft. épületének elhagyására kötelezni.
 • Jelen Utasítás a kihirdetéssel a Ménesgazdaság honlapján való megjelentéssel lép hatályba.

Szilvásvárad, 2020. 09. 24.

       

Cseri Dávid
igazgatói feladatokat ellátó
állattenyésztési  ágazatvezető