Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2022

         
Kimutatás a bérek alakulásáról 2022. évben        
        adatok eFt - ban
megnevezés I. név             II. név         III. név        IV. név
foglalkoztatottak létszáma fő 54 54 52 53
személyi juttatások összesen eFt 53 503 52 547 53 255 52 370
vezetők létszáma fő 2 2 2 2
vezetők rendszeres személyi juttatása eFt 4 225 4 226 4 226 4 226
vezetők költségtérítése eFt        
egyéb alkalmazottak juttatása összesen eFt 48 896 47 046 47 618 46 106
egyéb alkalmazottak rendszeres juttatása eFt 43 008 43 260 44 332 42 950
egyéb alkalmazottak szolgálati elismerése eFt  917      
egyéb alkalmazottak béren kivüli juttatása eFt  2 604     242
egyéb alkalmazottak költségtéritése eFt  474 747 792 1 185
egyéb alkalmazottak betegszabadság idejére járó díjazása eFt  829 650 165 148
egyéb alklamazottak nem rendszeres bérpótléka eFt 1 064 2 389 2 329 1 581
egyéb alkalmazottaknak nyújtott gyermeknevelési támogatás eFt        
egyéb alkalmazottaknak nyújtott iskolakezdési támogatás eFt        
egyszerűsitett foglalkoztatottak juttatása eFt