Válasz staféta - interjú együttműködésről

2018. december 3.

DALLOS Andor igazgató kérdezte LÁZÁR Vilmostól, a Magyar Lovassport Szövetség elnökétől.

Válasz staféta - interjú együttműködésrőlVálasz staféta - interjú együttműködésről

Tisztelt Elnök Úr!
A SzilvásváradI Lipicai Lovasközpont nemzetközi színvonalú üzemeltetéséhez - folytatva az eddigi kapcsolatainkat - Elnök Úr milyen konkrét együttműködési területeket jelölne meg?

LÁZÁR Vilmos
A Magyar Lovas Szövetség és Szilvásvárad folyamatos, érdemi kapcsolatai 1984-ben, a felülmúlhatatlan magyar sikert hozó VII. Négyesfogathajtó Vitágbojnokság idején kezdődtek (egyéni- és csapataranyérem, az elsó őt helyen a magyarok). Azóta sok víz zuhogott le a csodálatos Szalajka vízesésen, de az együttműködés azóta is tart.
Új, korszerű alapokon.
Időközben a lovassport szabályrendszere, anyagi és infrastrukturális háttere, a versenyzők köre, a szemlélet és sok más minden alapvetően megváltozott.
A Lipicai Lovasközpont Szilvásvárad felépítése is új fejlődési pályára állítja a lovassportot.
Az új létesítmény komplex feladatokat lát el a lovassport oz egészségturizmus, az oktatás-, a nevelés-kutatás tudásközpontja, a kulturális- és a szórakoztató programok helyszíne.

Ami hiányzik
Ugyanakkor a Lovasközpont komplex működéséhez pillanatnyilag hiányzik az egyik alapvetően fontos láncszem, a nemzetközi előírások szerinti négy évszakos, - vagyis esős, csúszós, rossz időjárási viszonyok között is biztonságoson üzemeltethető - fogathajtó maratonpálya.
Ennek gyors és korszerű megépítése azért alapkérdés, mert a szilvásváradi programok tervezése és az együttműködésünk nagymértékben ettől is függ (Szilvásvárad elsősorban fogathajtó fellegvárként szerepel Európa lovastérképén).

Sikeres gyakorlati próba
A lovasstadion, a fedeles lovarda az infrastruktúra a szakszemélyzet a 2018-ban rendezett kilenc lovasverseny - többek között o díjugrató Grand Prix és a Kiemelt Díjugrató Verseny - alkalmával. a figyelmet érdemlő nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező éllovasaink véleménye szerint gyakorlati körülmények között jől vizsgázott (300 versenyző, 500 tó, 2 ezer start).
Együttműködésünk alapja a versenyképesség, a hozzáadott érték, a lovasélet tudásalapú fejlesztése, a fenntartató fejlődés.
Ezek Szövetségünk stratégiájának alapelvei.
Ilyen elvek mentén látok lehetőséget a kölcsönösen előnyös kapcsolatépítésre.

Az együttműködés területei

 • A lovassport presztízsét erősítő, rangos versenyprogramok szervezése.
  Szilvásvárad a már említett négyévszakos maratonpálya hiánya miatt marad le például a jövő évi magyarországi pónifogathajtó világbajnokságra pályázók közül.

  Szövetségünk a 2022 évi négyesfogathajtó világbajnokság rendezésének jogát megpályázza.
  Szilvásvárad itt is esélyes lehet és megint csak ha ... időben elkészül a nemzetközi színvonalú maraton akadálypálya.

 • A fiatal lovasnemzedék nevelését képzését szolgáló programok.
  Számukra vonzó lovas életpályát kell felvázolnunk, személyiségfejlesztéssel, pályakövetésset mintaadó példaképekkel a tanulást, az előrehaladást ösztönző finanszírozási rendszerekkel.
  Hangsúlyozom; nem csupán a lovastudást, hanem ezzel együtt a lovas kultúrát az általános - benne a viselkedés - kultúrát kell sugallnunk, tanítanunk.
  Mindezeket a digitális világban, a számitógépes információval élő fiatalok, gyerekek számára kell tennünk.
  (A Ménesgazdaság Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző iskola gyakorta üzeme. A lovásztanulókat heti rendszerességgel itt képzik)

 • Az iskolai lovasoktatás elterjesztése nagy adóságunk. Az e programban résztvevő tanárok elméleti-, gyakorlati-módszert adó képzése közös terveink része (Prémium bemutató oktatás)
  (A Ménesgaztíaság a helyi iskola gyerekeit szervezett keretek között lovagoltatja, oktatja).

 • A szakmai műveltséget erősítő programok, továbbképzések, mintaadó (prémium) edzőtáborok, rajtengedélyvizsga gyermek lovas- és hagyományőrző táborok szervezése
  kiemelkedő tovasszemétyiségek felkérésével.
  " Adottságai alapján Szilvásvárad méltán lesz az "Átlovagolható Magyarország" észak-magyarországi központja.
  E programban is lehetnek lovaskultúrát sugárzó közös dolgaink.

 • A lovak teljesítményvizsgálatában, az értékmérő tulajdonságok, a versenyeken nyújtott teljesítmények értékelésében - a tudományos intézmények bevonásával - látok újszerű, hiánypótló együttműködési tehetőséget.

 • Fontosnak tartom a Szövetségünk szakágai és a lovasközpont közötte közvetlen gyakorlati kapcsolatok erősítését.
  2018-ban a díjugrató-, a díjlovagló- és a fogathajtó szakággal már jót működött az együttműködés; 9 versenyt rendeztek, közmegelégedésre.

Szövetség a biztos szakmai háttér.
Mindezekhez Szövetségünk a szakmai hátteret adja a szakmai követelmények meghatározása és azok érvényesítése az együttműködésünk sarokpontja.
Közös terveink megvalósításához az egyetemek, más tudományos és kulturális intézmények bevonását fontosnak tartom.

Hivószavunk; az összefogás és a ló!

A Magyar Lovas Szövetség és a Szilvásváradi Lipicai lovasközpont együttműködésérőt nagyvonalaiban már beszéltünk, egyeztettünk Dallos Andor igazgatóval. Tervezzük, hogy Szövetségünk egyik közeli elnökségi ütését Szilvásváradon tartjuk és ott áttekintjük az együttműködés konkrét lehetőségeit.

Eredeti cikkek itt és itt tekinhető meg.