Költségvetési alapokmány

 

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad - 2006. év

 1. Fejezet száma, megjelölése: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (4.cím)
 2. Fejezeti kezelésű előirányzat

Az intézmény központi költségvetési szerv, amely önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Éves költségvetését a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium hagyja jóvá. Az intézmény önálló jogi személy.

a.) Azonosító adatai

 • Törzskönyvi nyilvántartási szám: 328885
 • Szektor: 1051 (felügyelet alá tartozó költségvetési intézmény )
 • Államháztartási azonosító: 037350
 • Megnevezése: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
 • Székhelye:  3348. Szilvásvárad, Egri út 16
 • Szakágazati besorolása: 0122’03 Juh-, kecske-, lótenyésztés
 • Alapító okirat száma, kelte: 63065/2005
  2005. december 16.

b.) Szervezeti felépítése

Igazgató

                   Titkárság         Belső ellenőr * (Jogtanácsos*)

Gazdasági szervezet
Gazdasági vezető
Pénzügyi előadó
Anyagkönyvelő, segédüzem ny.t.
Bér-, munkaügyi előadó
Központi raktáros

 

Állattenyésztés

Törzskanca telep – Szilvásvárad, Ménesudvar (Lipicai)

Kancacsikó telep- Szilvásvárad – Szána (Lipicai)

Méncsikó telep – Csipkéskút (Lipicai )

Méntartás – Szilvásvárad (Lipicai)

Mesterséges Termékenyítő Állomás - Szilvásvárad

Lovasbázis – Tápiószentmárton ( Lipicai)

Gidrán törzstenyészet – Köröshegy - Marócpuszta

 

Növénytermesztés

 

Segéd-, és kisegítőüzemek

 

Idegenforgalom

Szálláshely szolgáltatás - Szilvásvárad

Szálláshely szolgáltatás - Csipkéskút

Lótörténeti kiállítás Szilvásvárad

Kocsimúzeum Szilvásvárad

Lovas szolgáltatások Szilvásvárad

* vállalkozási tevékenységben

Szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

Szervezeti felépítés (létszám fő)

 • Igazgató: 1
 • Titkárság: 1
 • Gazdasági szervezet: 5
 • Állattenyésztés: 40
 • Mesterséges termékenyítés: 1
 • Növénytermesztés: 6
 • Segéd és kisegítő üzemek: 5
 • Idegenforgalom: 5
 • Összesen: 64 

c.) Szervezeti kapcsolódásai

 • Hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincs
 • A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nincs

d.) tevékenységi köre

 • szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma
  • 1993 évi CXIV törvény. Az állattenyésztésről
  • 1995. évi XCI törvény: Az állategészségügyről
  • 1998. évi XXVIII törvény. Az állatok védelméről és kíméletéről
  • 61/2002( VIII.1) FVM rendelet. Egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának valamint behozatalának feltételeiről.
  • 32/2004 (IV.19.)OGY határozat: A védett őshonos vagy veszélyeztetett genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról.
  • 42/2001 (VI.15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól.
  • 108/1999 (XII.28) FVM rendelet egyes munkaköri megnevezésekről
  • a szakfeladatrend szerinti tevékenyégi körbe tartozó feladatok megjelölése: 012018 állattenyésztés
 • szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: nincs
 • felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti tevékenység:  állattenyésztés
 • belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
  • 0111 03 Gabonafélék és egyéb máshová nem sorolt növény termelése
  • 0141 03 Növénytermelési szolgáltatás
  • 0142 03 Állattenyésztési szolgáltatás
  • 0150 03 Vadgazdálkodás
  • 0201 03 Erdőgazdálkodási termék előállítása
  • 0202 03 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
  • 5523 03 Egyéb szálláshely szolgáltatás
  • 5530 03 Étkezőhelyi vendéglátás
  • 6023 03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
  • 6024 03 Közúti teherszállítás
  • 6311 03 Rakománykezelés
  • 7010 03 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet
  • 7110 03 Gépkocsi kölcsönzés
  • 7131 03 Mezőgazdasági gépkölcsönzés
  • 7440 03 Hirdetés
  • 7487 03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
  • 8042 03 Máshová nem sorolt, felnőtt -  és egyéb oktatás
  • 9234 03 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
  • 9252 03 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
  • 9261 03 Sportlétesítmény működtetése
  • 9262 03 Egyéb sporttevékenység
 • felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs
 • részvétel gazdasági társaságban: nincs

e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

 • kiadási előirányzat: 280 000 e Ft
 • saját bevételi előirányzat:   128 900 e Ft
 • átvett pénzeszközök előirányzata: -
 • támogatási előirányzat: 151 100 e Ft
 • engedélyezett létszámkeret:    64 fő
 • január 1-jei betöltött létszám:  42 fő

f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre

012018 Állattenyésztés:

 • lovak átlagos állományi létszáma ( db)
 •  termékenyített kancák száma: (db)
 • élve született szaporulat ( db)
 • vemhesülés (  % )
 • tenyésztésbe állított kancák ( db)
 • tenyésztésből kivont kancák ( db )

g.) a feladat -, teljesítmény-, kapacitás -, eredményesség -, és hatékonyságmutatók megnevezése és köre : ( 2006. január 1 – től) nincs

h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest / a g.) / pont alapján  ( 2006.január 1 – től: nincs

 

 

Szilvásvárad, 2006. január 02.

Dallos Andor
igazgató